קישורים

ת.ל.מ. - www.telem.org.il

שרות פסיכולוגי רמת גן - www.ramat-gan.info/Main/DPT/psychologicalService

אתר פסיכולוגיה עברית- www.hebpsy.net

EMDR אגודת ישראל -www.emdr.org.il