אבחונים

כיוון שהאבחון הפסיכולוגי כולל מבדקי אינטליגנציה ובחינת המנגנונים הרגשיים רק פסיכולוג מומחה או פסיכולוג מתמחה ראשיים להעבירו. בנוגע לאבחון פסיכו-דידקטי רק פסיכולוג חינוכי מומחה או פסיכולוג מתמחה עם הכשרה בתחום ליקויי הלמידה, בליווי ובחתימת פסיכולוג חינוכי מדריך, ראשיים להעבירו. אבחון פסיכו-דיאגנוסטי יועבר על ידי פסיכולוג מומחה או מתמחה בליווי מדריך, שעבר הכשרה מתאימה בתחום


אבחון פסיכו-דידקטי נועד לבחון מדוע תלמיד מתקשה לממש את הפוטנציאל שלו בלמידה ולסייע במתן המלצות לשיפור התפקוד הלימודי והאישי

האבחון בוחן שישה גורמים העשויים לפגוע בתפקוד הלימודי של הפרט

אינטליגנציה - נבחנת היכולת השכלית הכללית של הילד במבחנים מתוקננים

מנגנונים קוגניטיביים - מנגנוני חשיבה המשפיעים על איכות הלמידה, כגון זיכרון, מהירות שליפה וכדומה

מבחנים דידקטיים - האבחון בודק קיומן של לקויות ספציפיות בקריאה, כיתה וחשבון

תפקודי קשב וריכוז - כגון: מוסחות, אימפולסיביות, התנתקויות וחולמנות, תנודות בתפקוד, יכולת מיקוד, פיצול קשב ובעברת קשב בין מטלות

תפקוד רגשי - מוטיבציה ללמידה, מנגנוני התמודדות המשפיעים על יכולתו של הילד להפיק את המרב מלמידה, תפיסת הילד את עצמו, מרכיבי חוזק וחושלה באישיותו ובסביבתו, נושאים שמעסיקים את הילד ומידת הפניות ללמידה

רקע משפחתי, התפתחותי וחינוכי - היסטוריה של הקשיים וסוג העזרה שהילד קיבל לאורך השנים בהתמודדות עימם


האבחון הפסיכו דידקטי אורך כשש-שמונה שעות בממוצע. בתחילתו נערך ראיון עם ההורים שמטרתו קבלת מידע על הרקע ההתפתחותי, חינוכי ומשפחתי של הילד.לאחר מכן מתקיימות פגישות אבחון. מספר הפגישות נקבע על יכולתו וצרכיו של הילד. בתום האבחון נערכת שיח סיכום ומתבל דוח אשר נותן תמונה אינטגרטיבית של כל ממדים הנ"ל. בסיום הדוח ניתנות המלצות בשלושה תחומים: המלצות כלליות לבירור נוסף או פניה לטיפולים שונים., המלצות לבית הספר שמטרתן לסייע בבניית תוכנית התערבות וקידום הילד(*), התאמות בדרכי ההיבחנות בבחינות בית ספריות ובחינות הבגרות


אבחון פסיכו-דיאגנוסטי הינו אבחון מקיף שנועד להערכה מעמיקה של היבטים נפשיים. מטרתו להעריך כוחות וקשיים קוגניטיבייםורגשיים ולספק המלצות לטיפול לפרט, למשפחה ובקהילה


האבחון בוחן ארבעה גורמים העשויים לפגוע בתפקוד המיטבי של הפרט

אינטליגנציה - נבחנת היכולת השכלית הכללית במבחנים מתוקננים

מנגנונים קוגניטיביים - מנגנוני חשיבה המשפיעים על התפיסה, העבידו והפרשנות של אירועים וחוויות

מנגנונים ומבנים נפשיים - בין השאר נבדקים: כוחות, מנגנוני הגנה, תפיסה עצמית, קשרים בינאישיים, מצבי שבר נפשי ומסוכנות

רקע משפחתי, התפתחותי וחינוכי - היסטוריה של הקשיים, טיפולים לאורך השנים והתמודדות עם קשייו

האבחון הפסיכו-דיאגנוסטי דידקטי אורך כשש שעות בממוצע. בתחילתו נערך ראיון שמטרתו קבלת מידע על הרקע ההתפתחותי, חינוכי והמשפחתי של הפונה. לאחר האבחון נערכת שיחת סיכום ומתקבל דוח אשר נותן תמונה אינטגרטיבית של כל ממדים הנ"ל. בסיום הדוח ניתנות המלצות לטיפול ולהמשך בירור על פי צורך בתחומים השונים(*) בהתאם לחוזר מנכ"ל שהוציא משרד החינוך, התאמות לבחינות הבגרות תקפות לבגרויות עד גיל 25, אם הומלצו באבחון שנערך מכיתה ז' ואילך